Menghubungkan dan memberikan maklumat servis dan produk kepada pengguna supaya bilangan yang menerima manfaat dapat di maksimakan.

Misi Kedai Pok Nik

Menghubungkan dan memberikan maklumat servis dan produk kepada pengguna supaya bilangan yang menerima manfaat dapat di maksimakan.